ivecs.cz

Úvod

Tisk
PDF

Výzkum a vývoj modulárního systému s vnějšími a vnitřními moduly inteligentního videa pro systémy kontroly vstupů (IVECS).

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj modulárního systému s vnějšími a vnitřními moduly inteligentního videa pro systémy kontroly vstupů umožňující identifikaci osob podle tváře, detekci průchodu jedné osoby dveřním uzávěrem, kontrolu chování a používaní ochranných pomůcek a zobrazení pohybu osob v objektu na mapě a jeho experimentální ověření.

Modulární systém kontroly vstupu do objektu bude umožňovat takový stupeň integrace funkcí, aby byly výsledky analýz videa využitelné v procesu řízení průchodových událostí v reálném čase. Funkčnost vnějších modulů bude specificky zaměřena na podmínky využití v systémech kontroly vstupů, na zvýšení bezpečnosti průchodů (security) s možností využití automatizované kontroly dodržování bezpečnostních (safety) předpisů. Optimálně nastavené podmínky pro provádění videoanalýz a využití informací z dalších modulů systému kontroly vstupu umožní dynamické řízení databází v procesu identifikace osob, což umožní s pravděpodobností vyšší než 90 % správně anayzovat scénu a zobrazit pohyb osob v mapě objektu a poskytnout další doplňující informace pro zvýšení bezpečnosti.